فیلتر جریان جانبی

فیلتر-جریان-جانبی

فیلتر جریان جانبی

فیلترهای جریان جانبی برای برج های خنک کننده به اندازه کلیه ها برای بدن انسان مهم هستند. جریان خروجی از فیلتر نباید از مقدار مورد نظر ما کمتر باشد. هر گونه بی دقتی در عملکرد، بر عمر و عملکرد سیستم های خنک کننده تأثیر خواهد داشت و اگر سیستم خنک کننده بر فرآیندهای فنی یک صنعت تأثیرگذار باشد، خطرات آن به مراتب بیشتر است.

در شرکت داناتیوارا، فیلترهای جریان جانبی برای حذف جامدات معلق، گرد و غبار اتمسفر، میکرو ارگانیسم ها، زباله های موجود در هوا و ذرات فلز زنگ زده مبدل های حرارتی به طور پیوسته طراحی شده اند.

فیلترهای جریان جانبی قابل اعتماد DTA تقاضا برای آب جبرانی، رسوب‌گذاری و رسوب کل سیستم،  نگهداری از برج‌های خنک‌کننده و کل سیستم خنک سازی را به صورت دوره ای کاهش می‌دهند، هم چنین نیاز به شستشوی شیمیایی کمتر خواهد شد و رشد بیولوژیکی را نیز کنترل می‌کنند. در این میان زمان تعمیر و نگهداری نیز کمتر خواهد بود. با فیلترهای جریان جانبی شرکت داناتیوارا کل این صرفه جویی در هزینه به طور ایمن متعلق به شما است.

امکانات

 • یکی از امتیازات پکیج های پیش طراحی شده و پیش ساخته شده، امکان ایجاد پاسخگویی شرکت در قبال عملکرد کل سیستم می باشد
 • هزینه های طراحی پکیج های ماژولار از پیش ساخته شده، کمتر از سیستم های ساخت در سایت است که باعث کاهش هزینه کلی پروژه می گردد
 • برنامه زمانبندی کلی تحویل پروژه را به حداقل می رساند
 • طراحی بر اساس استاندارد ASME/IS
 • شستشو با هوا برای مخازن تحت فشار
 • امکان طراحی تا فشار 10 بار
 • مقیاس پذیر (برای افزایش ظرفیت تعداد ماژول افزایش می یابد)
 • زراعی
 • کیفیت ثابت جریان خروجی
 • طرز کار مناسب
 • کیفیت عالی مدیا
 • طراحی تعمیر و نگهداری آسان
 • کیفیت نگهداری پایین
 • مقاوم سازی به صورت آماده شده و تکمیل برای اتصال به برج خنک کننده (جریان جانبی یا حوضچه برج خنک کننده)

 

قابلیت های طراحی

 • محدوده دبی جریان 1 m3/h تا 400 m3/h
 • TSS ورودی (کل مواد جامد معلق)- تا 50 میلی گرم در لیتر
 • کدورت ورودی تا40 NTU (راه حل های سفارشی تا50 NTU را تحمل می کنند(
 • سرعت فیلتراسیون 12-30 m3/m2.h
 • درجه فیلتراسیون تا 20 میکرون
 • راندمان فیلتراسیون- تا جامدات معلق ppm5 – تا کدورت 5  NTU

 

 کاربردها

 • برای حذف مواد جامد معلق
 • برای حذف گرد و غبار اتمسفر
 • برای حذف زباله های موجود در هوا
 • برای حذف ذرات فلزات زنگ زده
 • برای رفع کدورت

مزایا

 • تقاضا برای آب جبرانی را کاهش می دهد
 • رسوب کل سیستم را کاهش می دهد
 • دوره نگهداری از برج های خنک کننده را کاهش می دهد
 • تعمیر و نگهداری سیستم خنک کننده را کاهش می دهد
 • نیاز به تمیز کردن شیمیایی را کاهش می دهد
 • رشد بیولوژیکی را کنترل می کند
 • زمان تعمیر و نگهداری را کاهش می دهد
 • صرفه جویی در هزینه ها