فرآیند بریم(BRIM)

از دیگر گزینه ها برای حذف ترکیبات آهن و منگنز محلول از آب خام، بیرم است. ویژگی‌های فیزیکی Birm یک محیط فیلتر عالی را فراهم می‌کند که به راحتی با شستشوی معکوس عامل رسوب دهنده را حذف می کند. بیریم با حذف آهن از بین نمی رود بنابراین مزیت اقتصادی فوق العاده ای نسبت به بسیاری از روش های حذف آهن دیگر دارد.
Brim سولفید هیدروژن را حذف نمی کند، بنابراین اگر آب خام شما حاوی این جزء باشد، فیلتر شن و ماسه سبز گزینه بهتری خواهد بود.