اسمز معکوس

RO-اسمز-معکوس-reverse-osmos

اسمز معکوس

در صورتیکه یک برنامه ی شستشو ممبران داشته باشید به طوری که املاح ناشی از آب خوراک که روی غشا رسوب تشکیل داده اند را حذف کند، میتوانید از سیستم اسمز معکوس، با حداکثر بازده آن بهره برداری کنید. راه حل های ما برای تصفیه غشایی شامل استفاده از ضد رسوب برای جلوگیری از رشد بیولوژیکی و رسوب آلی، و افزایش زمان بین شستشوهای شیمیایی و بهبود عملکرد است. تشکیل رسوب باعث افزایش فشار جهت تولید آب خالص خواهد شد.

سیستم‌های اسمز معکوس صنعتی (RO) می‌توانند تقریباً هر آب ورودی ای را در صورت رعایت دستورالعمل‌های کیفیت آب ، تصفیه کنند. برای حذف موادی مانند جامدات معلق، مواد کلوئیدی، فلزات و سایر آلاینده‌ها و همچنین حفظ سیستم RO و عملکرد خوب آن، پیش تصفیه خوب لازم است. مخازن تحت فشار که با انواع مختلف فیلترها شارژ می شوند، برای حذف جامدات معلق و سایر مواد ناخواسته از فاضلاب استفاده می شوند. نوع فیلتری که نیاز دارید بستگی به چیزی دارد که می خواهید حذف کنید.

مجموعه DTA راه حل جدیدی برای جلوگیری از تشکیل رشد میکروبیولوژیکی روی غشاهای RO با استفاده از محلول آبی دی اکسید کلر دارد.