سیستم فوم

سیستم فوم

اگر کسب و کار شما، ذخیره یا حمل تولید مایعات قابل اشتعال است، یک سیستم اطفاء حریق فوم می تواند بهترین گزینه برای شما باشد. سیستم فوم همچنین در حفاظت از تولید برق (پناهگاه های زغال سنگ)، کارخانه های تایر و لاستیک، کارخانه های چوب، انبارهای کاغذ استفاده می شوند و به عنوان عوامل مهار آتش بسیار موثر برای تزریق زیرسطحی به مخازن ذخیره سوخت هیدروکربنی شناخته شده اند. فوم آتش نشانی از سه ماده تشکیل شده است؛ کنسانتره فوم، آب و هوا. کنسانتره با آب مخلوط می گردد تا یک محلول کف ایجاد کند. سپس این محلول به منظور تولید فوم با هوا مخلوط می شود که بسیار سیال است و به راحتی روی سطوح مایع جریان می یابد. فوم خود توده ای پایدار از حباب های کوچک پر از هوا با چگالی کمتر از روغن، بنزین یا آب است. تناسب فشار متعادل رایج ترین روشی است که برای کاربردهای سیستم فوم استفاده می شود. فشار کنسانتره فوم با فشار آب در ورودی متناسب متعادل می شود و اجازه می دهد مقدار مناسبی از کنسانتره فوم در جریان آب اندازه گیری شود.
با یک دستگاه تخلیه مکش، محلول فوم از یک روزنه عبور می کند، از ورودی های هوا می گذرد و به ناحیه انبساط می رود تا فوم منبسط شده تولید کند. در دستگاه های غیر تنفسی، محلول فوم تا زمانی که ابتدا از دهانه و خروجی تخلیه عبور نکند با هوا مخلوط نمی شود. عوامل فوم آتش نشانی با جدا کردن سوخت مایع از هوا (اکسیژن) که برای سوزاندن نیاز دارد آتش را سرکوب می کنند.
بسته به نوع عامل فوم، این کار به یکی از چندین روش انجام می شود.
• فوم، سطح سوخت را می پوشاند، آتش را خفه می نماید و شعله ها را از سطح سوخت جدا می کند.
• فوم، سوخت و حرارت و سطوح احتراق مجاور را خنک می کند
• فوم، آزاد شدن بخارات قابل اشتعال را که می توانند با هوا مخلوط شوند، سرکوب می کند.
مزایای مواد فوم اطفاء حریق عبارتند از:
• حداقل آسیب آب به ساختار یا محتویات
• رواناب خطرناک در مقایسه با سیستم های آبپاش که به حجم زیادی آب نیاز دارند کاهش می یابد
• حداقل آسیب به تجهیزات الکتریکی