سیستم شیمیایی خشک

سیستم شیمیایی خشک
سیستم شیمیایی خشک(Dry Chemical) ، حفاظت 24 ساعته در برابر آتش را برای طیف گسترده ای از فرآیندهای صنعتی، تجهیزات، ماشین آلات و سالن های رنگ فراهم می کند. این سیستم دارای انتخاب دو عامل شیمیایی خشک موثر در آتش سوزی کلاس A، B و C است. این سیستم شامل آشکارسازها، یک واحد کنترل، سیلندرهای ذخیره عامل، لوله کشی و نازل تخلیه است.

کاربرد:
انبارهای رنگ، سالن های رنگ و ایستگاه های گاز