تصفیه آب آشامیدنی

تصفیه آب آشامیدنی

تولید غذا و نوشیدنی به حجم زیادی آب خالص و عاری از سموم یا آلاینده نیاز دارد. کشاورزی اولین چیزی است که هنگام در نظر گرفتن استفاده از آب در تولید مواد غذایی به دلایل خوب به ذهن متبادر می شود: طبق گفته سازمان ملل، کشاورزی 70 درصد از برداشت آب جهان را تشکیل می دهد. با این حال، آب در چهار جنبه کلیدی تولید غذا نقش دارد:
• تولید اولیه (مانند کشاورزی)
• نظافت و سرویس بهداشتی
• به عنوان یک ماده یا جزء یک ماده تشکیل دهنده
• عملیات پردازش (مانند گرمایش، تبرید)
موارد ذکر شده در حالی که برای عملکرد به حجم عظیمی از آب متکی هستند، تأسیسات تولید غذا و نوشیدنی می توانند با تصفیه استراتژیک و استفاده مجدد از آب در صورت امکان، هزینه های دفع آب خود را کاهش دهند.
امروزه تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی بر مصرف آب خود به عنوان وسیله ای برای کنترل هزینه های عملیاتی و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی تمرکز می کنند. افزایش هزینه تعرفه های آب فرآیندی و تخلیه فاضلاب، قوانین سختگیرانه زیست محیطی، هم چنین افزایش نگرانی ها در رابطه با کمبود آب و بیشتر شدن آگاهی اجتماعی در این مورد؛ تولیدکنندگان را مجبور به اتخاذ برنامه های صرفه جویی و اجرای استفاده مجدد از آب کرده است. علاوه بر آن می توان ازسیستم های آب حلقه بسته برای دستیابی به صرفه جویی عملیاتی در انرژی و آب استفاده کرد.
• حفظ منابع آب
• تامین تضمینی آب فرآیند
• کنترل خطرات سلامت محصول
• انعطاف پذیری تاسیسات تصفیه آب
• اطمینان از قابلیت اطمینان در تصفیه فیزیکوشیمیایی
• حذف آلودگی های C ، N،P و COD
• اطمینان از عملکرد تصفیه خانه های پساب بیولوژیکی با راندمان مطلوب
• تصفیه چربی ها
• بازیافت لجن
• مدیریت مشکلات بو
• کاهش مصرف انرژی
ما طیف کاملی از راه حل های تصفیه آب برای تولید آب غیر معدنی، یک ماده خام در تولید محصولات کشاورزی و غذایی (محصولات لبنی، نوشیدنی ها و غیره) داریم. تولید آب و بخار فرآیندی؛ و تصفیه پساب و مدیریت بو.
تولید آب غیر معدنی(دمین)، آب فرآیندی و بخار:
• با اولترافیلتراسیون برای آب تصفیه شده با کیفیت ثابت
• با اسمز معکوس برای کاهش مصرف معرف های شیمیایی
• با کوپلینگ اولترافیلتراسیون از طریق اسمز معکوس
• با نیترات زدایی برای کاهش حجم رزین مورد نیاز و تضمین حفاظت از شبکه های توزیع
تصفیه پساب و بازیافت لجن:
• با فرآیند تکمیل فیزیکی و شیمیایی، برای کاهش مواد معلق و فسفر
• توسط یک فرآیند بیولوژیکی برای پساب های پیچیده، قبل از تخلیه در یک محیط طبیعی بسیار حساس
• توسط MBR، برای حذف COD، نیتروژن، کربن، فسفر و جامدات معلق
• از طریق فرآیند متانیزاسیون برای استفاده از انرژی موجود در لجن
• مدیریت بو به منظور جلوگیری از بوهای زننده
علاوه بر این، ما طیف کاملی از خدمات را ارائه می‌دهیم که عملیات کامل تأسیسات تصفیه آب، تعمیر و نگهداری، کمک‌های فنی و اجاره واحدهای تصفیه آب سیار را برای برآورده کردن هر گونه نیاز موقت (موقعیت‌های اضطراری، تعمیر و نگهداری و غیره) پوشش می‌دهد. در داناتیوارا، ما یک راه حل تصفیه پساب خارج از محل را برای پاسخ به افزایش تولید شما، راه اندازی یک محصول جدید و غیره ارائه می دهیم.