تصویر کارگاه و جرثقیل پرند

کارخانه شرکت داناتیوارا واقع در شهرک صنعتی پرند

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.