سیستم های متداول فیلتراسیون مدیا به صورت گرانشی یا نوع تحت فشار با انتخاب مدیا متناسب با استراتژی تصفیه در دسترس هستند.

هنگامی که پیش تصفیه ی متداول کافی نیست، استفاده از سیستم های میکرو فیلتراسیون  Ultra Filtration (UF)/(MF)راه حلی برای حذف جامدات معلق، ویروس ها و باکتری ها از منبع آب وروردی است. MF/UF پیش تصفیه ای عالی را برای تصفیه اسمز معکوس آب دریا (SWRO) و منابع آب لب شور با کدورت بالا تامین می کند.

داناتیوارا تجربه گسترده ای در زمینه سیستم های فیلتراسیون و غشاهای پیش تصفیه دارد. همچنین این مجموعه در زمینه ی  بهینه سازی پیش تصفیه فعلی شما و بهبود سیستم، مشاوره ارائه می دهد. یک نوع فیلتر شنی وجود دارد که ذرات معلق موجود در آب خام را با استفاده از یک لایه ی ضخیم ماسه حفظ می کند.  همگن بودن ماسه، زمان عملیات فیلتراسیون را افزایش می دهد، در حالی که ضخامت آن، فیلتراسیون را در سرعت های بالا امکان پذیر می کند. همچنین هد بالای آب (1.20 متر) از گاز زدایی جلوگیری می کند.

داناتیوارا همچنین تجربه ی پشتیبانی از انواع عملیات غشایی و فیلتر مانند: لبه، فیلتر کربن، شن و ماسه سبز، میکروفیلتراسیون و اولترافیلتراسیون، فیلتر چند بستره و فیلترهای شنی را داراست.