کاهش سختی آب در عملیات پیش تصفیه پتانسیل کلسیم یا منیزیم را برای ایجاد رسوب بر روی غشاهای سیستم های فیلتراسیون به حداقل می رساند. مواد شیمیایی سختی گیر مورد نیاز ممکن است شامل دمینرالیزورها، دکلره کننده ها و مبدل های یونی باشند. سختی گیرهای آب در درجه اول برای حذف یون های کلسیم و منیزیم از آب مانند آب جبرانی دیگ بخار استفاده می شوند. در صورت عدم حذف، این یون ها می توانند پایه ای برای تشکیل ترکیبات غیرقابل حل باشند که در سیستم های دیگ رسوب می کنند.

یک سختی گیر آب این مشکل را از طریق جایگزینی یون های تشکیل دهنده رسوب با یون های سدیم برطرف می کند. از آنجایی که ترکیبات مبتنی بر سدیم بسیار قابل حل هستند، رسوبات تشکیل شده توسط آب سخت را می توان حذف کرد. در نرم‌کننده‌های آب، تبادل یونی زمانی اتفاق می‌افتد که آب در بستری از دانه‌های رزین پلاستیکی کوچک که با یون‌های سدیم اشباع شده‌اند، عبور می‌کند. هنگامی که آب حاوی یون‌های کلسیم و منیزیم از کنار دانه‌های رزین عبور کرده، یون‌های کلسیم و منیزیم به رزین تبادل یونی می‌چسبند و یون‌های سدیم را آزاد می‌کنند و سپس داخل محلول می‌روند. در نهایت، دانه های رزین تنها حاوی یون های کلسیم و منیزیم و بدون سدیم خواهند بود.

در این مرحله، دیگر سختی گیری آب رخ نمی دهد و یون های سختی (Ca و Mg) شروع به نشت از طریق بستر می کنند. قبل از اتمام رزین یا هنگامی که نشتی رخ می دهد، زمان بازسازی مدیا فرا رسیده است. مواد شیمیایی مورد نیاز ممکن است شامل آهک سوخته، آهک هیدراته، آهک دولومیتی، سود سوزآور، کلرید کلسیم، گچ، آلوم، سولفات آهن، آلومینات سدیم، پلیمرها و سولفات آهن (مس) باشد. مبدل‌های یونی، یون‌ها را از آب خام به مواد جامد منتقل می‌کنند تا از ایجاد رسوب یون‌های نامطلوب جلوگیری شود و در سطوح حساس انتقال حرارت، رسوب ایجاد نکنند. قابل ذکر است مهندسان شرکت DANATIVARA در تصفیه و کار با انواع سیستم های سختی گیر متخصص هستند و ما به منظور برنامه ریزی بهینه سختی گیری آب برای صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه های تصفیه، پیشرفت و بهبود در سختی گیری با تیم شما همکاری خواهیم کرد.

سختی گیرهای آب از مبدل های یونی برای حذف یون هایی مانند منیزیم و سیلیس و جایگزینی آنها با سدیم استفاده می کنند. رزین های تبادل یونی باید به طور معمول بازیابی شده تا پس از اتمام ظرفیت دوباره تولید شوند. این کار با شستشوی معکوس مواد انباشته شده، آب کردن رزین و سپس شستشوی بستر انجام می شود. همچنین ممکن است از سختی گیر های آب برای پیش تصفیه یا پس تصفیه آب هایی که با سیستم های RO درگیر هستند استفاده شود. آب از پیش سختی گیری شده، پتانسیل تشکیل رسوب کلسیم یا منیزیم را بر روی غشاهای RO به حداقل می رساند. این لایه مانع از جریان آب در سراسر غشاها می شود و به فشارهای عملیاتی بالاتر و کاهش راندمان نیاز دارد. پس از تصفیه با سختی گیرها می توان آب جبرانی مورد استفاده برای دیگ بخار را بیشتر و بهتر جلا داد.