در یک مرکز تصفیه آب، منعقد کننده به آب اضافه می شود و به سرعت مخلوط می شود، به طوری که منعقد کننده در سراسر آب به گردش در می آید. آب منعقد شده را می توان مستقیماً از طریق یک فیلتر متوسط (مانند شن و ماسه)، یک غشای میکروفیلتراسیون یا اولترافیلتراسیون فیلتر کرد یا می توان آن را به یک مخزن ته نشینی منتقل کرد. در یک مخزن ته نشینی یا زلال ساز، ذرات سنگین به ته نشسته و حذف می شوند و آب به مرحله فیلتراسیون فرآیند تصفیه می رود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید